สพฐ. ปฏิบัติงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สพฐ. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (รอบแรก)
ณ โรงเรียนพญาไท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ข้อมูลการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จากสภาพจริง

โดยการแข่งขันในปีนี้มีนักเรียนจากทุกสังกัด ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากถึง 150,000 คน ซึ่งผลการสอบแข่งขันในรอบนี้ จะนำไปสู่การคัดเลือกนักเรียนในรอบสอง (ระดับศูนย์สอบ) ต่อไป

Message us