การประกวดแผนธุรกิจ The Young Entrepreneur 2023 ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้  นางอรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแผนธุรกิจ The Young Entrepreneur 2023 ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิจารณาและตัดสินแผนธุรกิจ และคัดเลือกแผนธุรกิจจำนวน 50 แผน เพื่อสนับสนุนการทำแผนธุรกิจในปีถัดไป

Message us