การจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา)

รับสมัครส่งแบบคำขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น!!

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ได้แจ้งเปิดรับข้อเสนอคำขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของไทย โดยในส่วนของ สพฐ. ได้เสนอให้ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น จำนวน ๔ สาขา คือ การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา และสาขาการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่สนใจขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น ทั้งนี้ สามารถส่งแบบคำขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ คลิกที่นี่

Message us