ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและแข่งขันการบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566

📌ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและแข่งขันการบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566 🥰

ด้วยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมและแข่งขันการบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp ประจำปี 2566 ชิงโล่รางวัลพร้อมทุนสนับสนุนโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะที่เหมาะสมกับเยาวชนในระดับประถมศึกษา และเพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบภายในโรงเรียน โดยใช้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้เป็นส่วนหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่นักเรียน ซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญในการต่อยอดระดับชุมชน สังคม และประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2566 สามารถลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://shorturl.at/berJ5 และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/yaklakyimschoolcamp

🎉🎉 ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ https://shorturl.at/fkyX9

Message us