สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 2 รางวัล ในการแข่งขัน All-Russian Mathematical Olympiad ครั้งที่ 49

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำทีมผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน All-Russian Mathematical Olympiad ครั้งที่ 49
ร่วมกับทางเจ้าภาพ และประเทศอื่นๆ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โดยมีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศเจ้าภาพ มีผู้แทนนักเรียนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ประเทศทั่วโลกคือ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น 481 คน โดยมีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 คน แบ่งกิจกรรมการแข่งขันเป็น 3 ระดับ
ละ 2 คน (Grade 9-10) ดังนี้

1. การสอบแข่งขัน ARMO 49th Grade 9
2. การสอบแข่งขัน ARMO 49th Grade 10
3. การสอบแข่งขัน ARMO 49th Grade 11

ผลปรากฏว่าผู้แทนนักเรียนไทย ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล รายละเอียด ดังนี้

การสอบแข่งขัน ARMO 49th Grade 9 นักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 1 คน

  1. เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การสอบแข่งขัน ARMO 49th Grade 10 นักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 1 คน

  1. เด็กชายเอกกวิน วิเศษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Message us