ประชาสัมพันธ์ โครงการห้องเรียนสีเขียวเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรม EGAT GREEN LEANING ACADEMY ประจำปี 2566 (เสริมสร้างพลังเยาวชนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน) 📍รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

📢กฟผ. โครงการห้องเรียนสีเขียวเชิญชวนเข้าร่วม
กิจกรรม EGAT GREEN LEANING ACADEMY ประจำปี 2566 (เสริมสร้างพลังเยาวชนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน)
📍รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566
📌คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร
ประเภทประถมศึกษา : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 คน และครูที่ปรึกษา 2 คน
ประเภทมัธยมศึกษา : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 คน และครูที่ปรึกษา 2 คน

👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่https://gls.egat.co.th/activities/304

ลิ้งค์สมัครเข้าร่วมประกวดกิจกรรมhttps://forms.gle/A8h89KFTn6S1qyGJ7

Message us