สพฐ. ให้ความสำคัญด้านการคัดแยกต้นทางเพื่อนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล โครงการกล่องนมรักษ์โลก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ น.ส.นลินี  จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษและบุคลากรกลุ่มโครงการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด จังหวัดราชบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการกล่องนมรักษ์โลก (Careton กล่องนมรักษ์โลก) ด้วยการรับสมัครโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มในโรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 แห่ง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 38 แห่ง และเพื่อให้โรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจและเห็นความสำคัญการคัดแยกต้นทางเพื่อนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล โครงการจึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด จังหวัดราชบุรี พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับครูและโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป.กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2
3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป.นนทบุรี เขต 1
4. โรงเรียนวัดคลองชัน สพป.ปทุมธานี เขต 2
5. โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
6. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) สพป.ปทุมธานี เขต 1
9. โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
10. โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1
12. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป.กรุงเทพมหานคร

Message us