ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปี ๒๔๖๖

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปี ๒๔๖๖
ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม ๒๔๖๖ จานวน ๔ ภูมิภาค ดังนี้
๑. ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
๒. ภาคใต้ ระหว่างวันที, ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๔- ๔ มีนาคม ๒๔๖๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๔๖๖ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

เข้ากลุ่มไลน์เพื่อสอบถามการลงทะเบียนเพิ่มเติม
https://line.me/R/ti/g/nMs7SCEOhH

คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ

หนังสือแนบ

Message us