เลขาธิการ กพฐ. มอบ ผอ.สนก เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี (Music Workshop) และการประกวดวงดนตรีนักเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไปที่มีความพร้อมทางด้านดนตรี ระหว่าง 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 2566 และระหว่างวันที่ 27- 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบ ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ผอ.สนก) สำนักงานคณะกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี (Music Workshop) และการประกวดวงดนตรีนักเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไปที่มีความพร้อมทางด้านดนตรี จำนวน 18 โรงเรียนจัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 2566 และระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงชั่วโมงการเรียนรู้ด้านดนตรีแม้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงชั่วโมงการเรียนรู้ด้านดนตรีที่ทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีให้กับเด็กนักเรียนผ่านชั่วโมงการเรียนรู้ด้านดนตรีซึ่งช่วยให้สามารถบรรเทาความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้กับนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกและค้นหานักร้องและนักดนตรีที่มีพรสวรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพได้ในอนาคต และเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ จึงได้มีการดำเนินการจัดการอบรม ดังนี้ 

วันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี (Music Workshop) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขับร้อง กีต้าร์ เบส กลองชุด และคีย์บอร์ด พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ วง Heartless Knight  นำโดย คุณเอกกมล บุญโพธิ์ทอง (หมีเอก แชมป์ The Voice 2019) และคุณป๊อบ คเชนท์เจริญผลนภาลัย (แชมป์ Overdrive Guitar Contest No.2) 

วันที่ 27 – 29 มกราคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมการประกวดวงดนตรีนักเรียนชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ วง THE SOUND OF SIAM  นำโดย คุณโก้ Mr.Saxman, คุณเศกพล อุ่นสำราญ และคุณปุ้ย ดวงพร 

นอกจากนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่วงดนตรีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ                          โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.กาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3      โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม.ปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5      โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รางวัลชมเชย : โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สพม.พระนครศรีอยุธยา/โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  สพม.สมุทรปราการ/โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม.สมุทรสาคร/โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี/โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สพม.ชลบุรี ระยอง/โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี สพม.จันทบุรี ตราด /โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู/โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.สกลนคร/โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม.ขอนแก่น/โรงเรียนพุทไธสง สพม.บุรีรัมย์/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยา สพม.พะเยา/โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.กำแพงเพชร

 


ดำเนินการโดย : ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Message us