เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี (Music Workshop) และการประกวดวงดนตรีนักเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ระหว่าง 6 – 8 มกราคม พ.ศ. 2566 และระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี
(Music Workshop) และการประกวดวงดนตรีนักเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 18 โรงเรียน จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง 6 – 8 มกราคม พ.ศ. 2566 และระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงชั่วโมงการเรียนรู้ด้านดนตรี แม้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงชั่วโมงการเรียนรู้ด้านดนตรีที่ทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีให้กับเด็กนักเรียนผ่านชั่วโมงการเรียนรู้
ด้านดนตรีซึ่งช่วยให้สามารถบรรเทาความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้กับนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกและค้นหานักร้องและนักดนตรีที่มีพรสวรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพได้ในอนาคต และเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ จึงได้มีการดำเนินการจัดการอบรม ดังนี้

วันที่ 6 – 8 มกราคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี (Music Workshop) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขับร้อง กีต้าร์ เบส กลองชุด
และคีย์บอร์ด พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ นำโดยคุณป๊อบ คเชนทร์ เจริญผลนภาชัย (Champion Overdrive Guitar Contest No.2)

วันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมการประกวดวงดนตรีนักเรียนชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ
นำโดย คุณแจ็ค ธรรมรัตน์ (Champion Guitar idol of London International Music) และคุณเมย์ พัชรพงษ์ (รองชนะเลิศ Jazz Competition No.3)

นอกจากนี้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่วงดนตรีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ                         โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.ตรัง กระบี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1       โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2       โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) สพม.แม่ฮ่องสอน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3       โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4       โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.เชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5       โรงเรียนพัฒนานิคม สพม.ลพบุรี

รางวัลชมเชย : โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1/โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม.สุพรรณบุรี/โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม.เพชรบุรีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราช/โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม.นราธิวาส/โรงเรียนเบญจมราชรังสกฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม.ฉะเชิงเทรา/โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.สระแก้ว/โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ/โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม สพม.นครพนม/โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม.กาฬสินธุ์/โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.สุรินทร์/โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ดำเนินการโดย : ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Message us