การมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project)

การมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอด ระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project)

หนังสือ สพม.ว2927

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

Message us