สนก. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กพฐ.

>> สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) โดย ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสรับตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กพฐ.)

Message us