สนก. ขับเคลื่อนนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (ESPORT)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก. ประชุมร่วมกับคณะทำงาน รมช.ศธ. โดยมีผู้บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเตรียมการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลและซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาอิเล็คทรอนิกส์ (ESPORT) ระดับประเทศของนักเรียนมัธยมศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเปลี่ยนวิกฤตเรื่องปัญหาเด็กติดเกม ให้เป็นโอกาสที่จะพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักเรียนและต่อยอดสู่การศึกษาและการทำงานในอนาคต

 

Message us