ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นอย่างยิ่ง ตามที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวนเกือบ 1,000 คน ท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project)

การดำเนินการขั้นตอนต่อไป
1. ลงทะเบียนในระบบ KU Learn    https://registrar.ku.ac.th/adv/how-to-kulearn โดยใช้ e-mail address เดียวกับที่กรอกในใบสมัคร
2. เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 – 30 กันยายน 2565   ผ่านระบบ KU Learn
3. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM Application
4. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร จากระบบ KU Learn

ขอวามกรุณาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความตั้งใจ และพยายาม

<<<ประกาศรายชื่อชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมออนไลน์>>>

 

Message us