ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) เมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ 2022 IEYI World Contest ณ ประเทศไต้หวัน ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ รายละเอียดดังแนบ

หนังสือราชการที่ ศธ 04008/ว 1854 ลวท 2 ส.ค. 65 คลิก 

หนังสือราชการที่ ศธ 04008/ว 1855 ลวท 2 ส.ค. 65 (แจ้งจัดสรรงบประมาณ สำหรับทีมที่ได้รางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนประเทศไทย) คลิก

 

Message us