ประกาศผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ

ประกาศผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ

ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางที่แจ้งไว้

  1. แนวทางการขอรับเกียรติบัตรเข้าร่วม 503 นวัตกรรม (สามารถขอรับได้ทุกโรงเรียนตามรายชื่อเข้าร่วม)
  2. แนวทางการดำเนินงานสำหรับ 100 นวัตกรรม (ที่ได้รับการตัดสิน)
  3. แบบประเมินตอนที่ 1 (ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม) /และ แบบประเมินตอนที่ 2,3 (สำหรับ 100 นวัตกรรม)

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

หนังสือนำส่ง สพท.

สำหรับนวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดทั้ง 503 นวัตกรรม ที่ประสงค์ขอรับเกียรติบัตรเข้าร่วม รายละเอียด ดังนี้

หากมีการแก้ไขคำถูกผิดสำหรับรายชื่อ โปรดแจ้งทางช่องทางไลน์ประสานงาน

This will close in 10 seconds