ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ด้วย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอคำขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ของไทย เพื่อจัดส่งอาสาสมัครญี่ปุ่น เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย
โดยเปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีความสนใจ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สมัครเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/PqKaBS5gXGa46vc7A โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิก

Message us