สพฐ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

สพฐ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายแรก โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565 และกล่าวรายงานแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประธานในพิธีเปิดถึงภาพความสำเร็จและแนวทางในระยะต่อไปในการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ที่ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

 

หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมค่ายที่ภาคีเครือข่ายรับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละฐาน โดยมีคณะครูและนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมค่ายได้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning มาบูรณาการในทุกกระบวนการเพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติจริงในพื้นที่ และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง โดยโครงการค่ายฯในระดับเขตพื้นที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565

 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ : รักษ์พงไพร

 

Message us