การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง คัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup Junior 2022

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup Junior 2022 ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานนซังฮี้ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา โดยมี โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

1. วัดป่าประดู่ WPRobot ระยอง สพม. ชลบุรี ระยอง
2. สุรวิทยาคาร SWK_ROBOT สุรินทร์ สพม. สุรินทร์
3. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน CKK ROBOT ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน
4. ราชวินิตบางแก้ว SMT04-Robot สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ
5. ท่ามะกาวิทยาคม TMK Robotics กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี
6. สตรีสมุทรปราการ SSP ROBOT สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ
7. เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี BJ-ROBOT จันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด
8. สตรีวิทยา2 MCT กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
9. กาญจนานุเคราะห์ KN กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี
10. นายางกลักพิทยาคม NP ROBOTIC ชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นคณะกรรมการจัดงานในส่วน RoboCup Junior ให้สิทธิ์คัดเลือกทีมหุ่นยนต์เยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup Junior และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) ได้ส่งวิทยากรและคณะกรรมการร่วมจัดกิจกรรมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้ด้วย ผลการแข่งขันโรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup Junior 2022 จำนวน 2 ทีมได้แก่

  1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

นายณภัทรชนม์  ทองคำ              นักเรียน

นางสาวณัฎฐณิชา  ศรบัณฑิต      นักเรียน

นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด           ครูที่ปรึกษา

  1. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

นายภูตะวัน  ณะอ๋อ                       นักเรียน

นายพุฒิพงศ์  วงศ์จันทร์ติ๊บ           นักเรียน

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล                     ครูที่ปรึกษา

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup Junior 2022  ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565

 

Message us