โครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) เพื่อขับเคลื่อนโครงการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในพื้นที่และภูมิภาค

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School)
มีความประสงค์รับสมัครศึกษานิเทศก์เข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) เพื่อขับเคลื่อนโครงการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในพื้นที่และภูมิภาค ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/Cp8pzX5XGVniciRv5
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิกที่นี่

Message us