ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ประจำปี 2565

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมสนับสนุนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปี ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีเกมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา 2 รายการ คือเกม การแข่งขันที่ 1 เกมการแข่งขัน Rescue Line และเกมการแข่งขันที่ 2 เกมการแข่งขัน Rescue Maze  โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ เกม Rescue Line จำนวน 41 ทีม และเกม Rescue Maze จำนวน 40 ทีม รวม 81 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน 163 คน ครูที่ปรึกษา 81 คน รวม 244 คน  ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 22 เกมการแข่งขัน Rescue Line ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)

รองชนะเลิศ อันดับ 1    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 2    โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รองชนะเลิศ อันดับ 2    โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 22 เกมการแข่งขัน Rescue Maze ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ             โรงเรียนอัสสัมชัญ

รองชนะเลิศ อันดับ 1    โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รองชนะเลิศ อันดับ 2    โรงเรียนโยธินบูรณะ

 

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดย น.ส.นลินี  จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมในพิธีเปิดและมอบรางวัลในงานแข่งขันดังกล่าว การแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการนี้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ทักษะการลงมือทำ การแก้ปัญหาให้เกิดการใช้งานได้จริง และทีมที่รับรางวัลจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022 ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไป

 

 

 

 

Message us