การสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

การสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 : 18th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 : 18th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดย ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 : 18th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์  และนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้

  

Message us