นักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (The C21 Scholarship OBEC) ออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 2 ปี ด้วยทุนการศึกษา 100% ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 21.10 น. กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำทีมโดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี และ อ.สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ พานักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (The C21 Scholarship OBEC) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวณิชาภา ก้องวิเศษกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และ นางสาวศฤขณัญญา กันตนฤมิตรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ออกเดินทางด้วยสายการบิน Emirates สู่ CATS Academy School เมืองบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 2 ปี ด้วยทุนการศึกษา 100% และจะมีนักเรียนในโครงการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ อีกจำนวน 3 คน ปลายปีนี้

Message us