เข้าร่วมงานพิธีรับมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ” โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด โครงการงานมอบหนังสือเป็นตัวแทน

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบหมายให้กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานพิธีรับมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ” โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมมือกันจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น และได้บริจาคหนังสือชุด “Good Habits Series” เป็นนิทานสองภาษา (Bilingual) คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน และคัดสรรหนังสือชุด “บ้านเล็กในป่าใหญ่” เป็นวรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยมตลอดกาล ซึ่งเป็นหนังสือที่มีคุณภาพที่ผลิตและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือในห้องสมุด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 โรงเรียน มูลค่าแห่งละ 17,500 บาท รวมมูลค่า 7,000,000 บาท โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการรับมอบหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งมีผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมงานทาง online ผ่านระบบ ZOOM ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม)

Message us