การประชุมจัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ​ ระดับนานาชาติ​ ​(ด้านศิลปะ) ประจำปี​ พ.ศ.​2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ​ ระดับนานาชาติ​ ​(ด้านศิลปะ) ประจำปี​ พ.ศ.​2564 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563  ณห้องประชุม Tempo Grand ณ โรงแรมนารา กรุงเทพมหานคร

Message us