โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรฯ” (Rakpongprai Network : RN) ภาคใต้ กลุ่ม ๑ พัทลุง

ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเชิงพื้นที่รักษ์พงไพร ภาคใต้ กลุ่มที่ ๑ จังหวัดพัทลุง (พัทลุง สงขลา) ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย

 

การจัดประชุมสัมมนาฯ ภาคใต้ กลุ่มที่ ๑ พัทลุง เขต ๑ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา พร้อมภาคีเครือข่ายจาก บุคลากรจากศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริสงขลา บุคลากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ บุคลากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย บุคลากรศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียวจังหวัดพัทลุง และคณะครูวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ (สพป.สงขลา เขต ๑ และ ๒ และ สพป.พัทลุง เขต ๑) โดยการประชุมสัมมนาฯมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมถอดรหัสลับขยับกาย (Coding) กิจกรรม Nature Game กิจกรรมเรียนรู้หัตถกรรม ตามรอยแม่ กิจกรรม brainstoming workshop “ปั้นครูให้เป็นยูทูบเบอร์” กิจกรรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (๓ รัก) เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” ได้ที่  https://web.facebook.com/rakpongpraiobec/

Message us