การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท. ระยะที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมและพื้นที่พิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท. ระยะที่ 1 ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Message us