Train the trainer SDGs

Train the trainer SDGs … บรรยายพิเศษ SDG Goals สู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้าน วิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Obec YoungLeaders SDGs

Message us