สพฐ. วางแผน Train the trainer ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ ในโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน (ฝ่ายเผยแพร่ความรู้) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมในครั้งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน มาร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการอบรมผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดจัดในปลายเดือนสิงหาคมนี้

 

 

 

 

Message us