ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

**********************

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)
– วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย 1)
– วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย 2)
– วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย 3)

 

Message us