การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ดร.จักพงษ์ วงค์อ้าย เป็นตัวแทนเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี โดยมีตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึง ตัวแทนศึกษานิเทศน์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 35 ท่าน เพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล