ดร.สมพร สามทองกล่ำ เป็นผู้แทน สพฐ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้ ดร.สมพร สามทองกล่ำ (ผอ. กลุ่ม วนส. สนก.) เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2” ณ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขึ้นกล่าวในฐานะผู้แทนภาคการศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ ให้กำลังใจ พบปะภาคีเครือข่าย ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก กล่าวต้อนรับ และ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้ให้เกียรติเป็นผู้แทน สพฐ. มอบของที่ระลึกให้แก่มัคคุเทศก์น้อย
ในงานดังกล่าวมีการมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ และกองเชียร์พลังคิดดี ดังนี้
1. ผลการแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ ทับสะแก
1.1 ประเภท ทางเรียบ ระดับประถม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ B ได้แก่ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี B
1.2 ประเภท ทางเรียบ ระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนทับสะแกวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนห้วยยางวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ B ได้แก่ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี B
1.3 ประเภท ทางวิบาก ระดับประถม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังยาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ B ได้แก่ โรงเรียนอรุณวิทยา
1.4 ประเภท ทางวิบาก ระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนทับสะแกวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี B
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ B ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
2. ผลการแข่งขันกองเชียร์พลังคิดดี
2.1 ระดับประถม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังยาว
2.2 ระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคั่นกะได