การประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563

การประชุมหารือกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ประชุมหารือร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปี 2563 จะปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ในลักษณะของการประกวดนวัตกรรม และการให้ความรู้กับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ามา  ตั้งโจทย์ปัญหาให้ แล้วคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหา และต่อยอด และนำเสนอแนวคิดในการนำสื่อ เช่น Board Game มาให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยในปีนี้ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) ได้นำเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะ เช่น นวัตกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน และนำเสนอการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้แทนจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด มานำเสนอโครงการนำร่อง ในการสร้างองค์ความรู้ และนำกล่อง UHT ไปรีไซเคิล ร่วมกับทางบริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE)เพื่อนำมาใช้ประโยชน์  โดยอัตราการรีไซเคิลของกล่อง UHT ยังคงมีน้อย มีปริมาณการผลิต 100,000 ตันต่อปี แต่การนำกลับมารีไซเคิลได้น้อยกว่า 10%  ที่ผ่านมาทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียน 1,608 โรงเรียน ทั้งนี้การทำกิจกรรมกับโรงเรียน ต้องดำเนินการให้ตอบโจทย์ความต้องการของโรงเรียน โดยไม่เป็นภาระครู และดึงครูออกจากห้องเรียน สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้จาก เว็บไซต์ http://eesdobec.com


                    
          
Message us