เลขาธิการ กพฐ. มอบผู้แทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสานราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำ นักงาน ป.ป.ช. (ถนนสนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี

Message us