การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2562 International Teenagers Mathematics Olympaid 2019 (ITMO 2019)

ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2562 International Teenagers Mathematics Olympaid 2019 (ITMO 2019) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

Message us