ขอเชิญรับฟังการประชุมทางไกล (CONFERENCE) เพื่อมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะ ในหน่วยงานและสถานศึกษา

ขอเชิญรับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะ ในหน่วยงานและสถานศึกษาในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. รับชมทาง OBEC Channel
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการแจ้ง คลิก https://drive.google.com/file/d/1AvIL5PaDxqYsHrUilO1SbVIslmy_i06B/view?usp=sharing
Message us