เด็กไทยเจ๋ง คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลพิเศษ SPECIAL AWARDS ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2018 ที่ประเทศอินเดีย

เด็กไทยเจ๋ง คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลพิเศษ Special Awards ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2018 ที่ประเทศอินเดีย

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors 2018 (IEYI 2018) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 9 ทีม รวม 15 คน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดได้ครบทุกทีม จำนวน 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลพิเศษ Special Awards รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล

 

สำหรับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ได้แก่ ผลงาน “ภาชนะไบโอมิวซิเลจคอมพาวด์” โดย นางสาวกาญจนา คมกล้า จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ผลงาน “แคปซูลข้าวสารดูดความชื้น” โดย นางสาวศิริมา ศรีเมฆ และนางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง จากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลเหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ ผลงาน “เครื่องปอกเปลือกเงาะ” โดย เด็กหญิงใบเตย สินนอก และเด็กหญิงวิววิภา แสนซื่อ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 จังหวัดชัยภูมิ / ผลงาน “ถุงกระดาษดูดซับเอทิลีนและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้” โดย นางสาวณชา ไชยศิริ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก / ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยสอดแผ่น Detector ในผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย นางสาวปัณณพร การกลจักร และนางสาวกนกภรณ์ ปรีชาธรรมรัช จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเทนมกระป๋องแบบเพิ่มแรงดัน” โดยนางสาวกัญยาณี จันทร์ชู และนางสาวมณีรัตน์ แก้วโคกหวาย จากโรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา / ผลงาน “เนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่” โดย นายกษิดิ์เดช สุขไกว จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นอกจากนี้ นักเรียนไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards จำนวน 5 รางวัลอีกด้วย ได้แก่ ผลงาน “เครื่องปอกเปลือกเงาะ” โดย เด็กหญิงใบเตย สินนอก และเด็กหญิงวิววิภา แสนซื่อ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 จังหวัดชัยภูมิ ผลงาน “เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย” โดย นางสาวกานต์พิชชา อัศววินิจกุลชัย และนางสาวณัฐกุล เตชะพิพัฒน์ชัย จากโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร / ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยสอดแผ่น Detector ในผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย นางสาวปัณณพร การกลจักร และนางสาวกนกภรณ์ ปรีชาธรรมรัช จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร / ผลงาน “Open Up” โดย นางสาวเข็มอัปสร รัชโน และนางสาวณัฐติยา กัลยาณ์ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร / ผลงาน “เนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่” โดย นายกษิดิ์เดช สุขไกว จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำหรับการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2018) จัดการแข่งขันโดย Foundation for Glocal Science Initiatives (FGSI) ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ระดับนานาชาติที่มีอายุระหว่าง 6-19 ปี และมอบรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม โดยในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย และไทย

ทั้งนี้ คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 นี้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316 เวลา 05.25 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Message us