สพฐ. ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติในงาน INTERNATIONAL EXHIBITION FOR YOUNG INVENTORS (IEYI 2018)

สพฐ. ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  โดยมีผลงาน จำนวน 9 ผลงาน ดังนี้
  • เครื่องปอกเปลือกเงาะ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1
  • อุปกรณ์ช่วยเทนมกระป๋องแบบเพิ่มแรงดัน  โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 จังหวัดสงขลา
  • ภาชนะไบโอมิวซิเลจคอมพาวด์ Mucilage Packaging Compound  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • เนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่ Nursery CAP For Rhizophora mucronata Poir.  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • แคปซูลข้าวสารดูดความชื้น  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี
  • เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่าย ไร้สาย Wireless Smart Health  โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร
  • ถุงกระดาษดูดซับเอทิลีนและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก
  • Open Up  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
  • อุปกรณ์ช่วยสอดแผ่น Detector ในผู้ป่วยฉุกเฉิน  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร

ไปเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เวทีระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI – 2018) จัดการแข่งขันโดย Foundation for Glocal Science Initiatives (FGSI) ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

Message us