ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ DIGITAL THAILAND BIG BANG 2018

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ

DIGITAL THAILAND BIG BANG 2018

“สิ่งประดิษฐ์ด้าน IOT หรือ ROBOTICS เข้าประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย 4.0”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายศิระ นกยูงทอง โทรศัพท์ 02 141 7142 E-mail sira@depa.or.th

ลงทะเบียนส่งผลงานที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSchCgC5dAuPN_IZiy…/viewform ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

เว็บไซต์กิจกรรม https://digitalthailandbigbang.com/th/idea

Message us