การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์

ด้วย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2018 ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ www.wrgthailand.com

Message us