การอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

ช่องทางการรับชม คลิกที่นี่ 

📣 ประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”
วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 • แบบฟอร์มส่งรายชื่อ

(หมดเขตการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว)

2.ตรวจสอบรหัสประจำตัว

 • ตรวจสอบรหัสประจำตัว ผ่าน Google Sheet  🔗 คลิก (ให้ท่านกด Ctrl + F ในการค้นหารายชื่อ)

3.ระบบ Check In – Check Out เพื่อเข้าร่วมอบรมในวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 

Check In ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น.

 • โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระดับประถมศึกษา  🔗 คลิก
 • โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระดับมัธยมศึกษา 🔗 คลิก

Check Out และทำแบบทดสอบ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.30 น.

 • โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระดับประถมศึกษา 🔗 คลิก
 • โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระดับมัธยมศึกษา 🔗 คลิก

 

หมายเหตุ :

1. การ Check In จะเปิดระบบ เวลา 08.00 น. และปิดระบบ เวลา 08.30 น.

2. การ Check Out และทำแบบทดสอบ จะเปิดระบบ เวลา 16.30 น. และปิดระบบ เวลา 17.30 น.

3. สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมและได้ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตรในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

4.ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรม

 • รายชื่อผู้ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 🔗 คลิก (ให้ท่านกด Ctrl + F ในการค้นหารายชื่อ)

5.ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 • ระบบพิมพ์เกียรติบัตร 🔗 คลิก 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

หนังสือราชการ

 • เลขหนังสือ ที่ ศธ 04008.1/ว74  🔗 คลิก
 • รายชื่อ โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา  🔗 คลิก
 • รายชื่อ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา  🔗  คลิก