ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ประจำปี 2565

By younginventor, 13 June, 2022

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เชิญชวนให้โรงเรียนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ภายใต้หัวข้อ Inventions for Sustainable Development และผลงานภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ Science for Sustainable Development บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผลการคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้

สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่  ว 1201

01_ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

02_รูปแบบการเขียนเอกสารรายงาน

03_หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด

Login เข้าสู่ระบบ 

username และ password คลิกที่นี่