ความเคลื่อนไหว

ภารกิจ ผู้บริหาร และ ผู้เชี่ยวชาญ สนก.

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ DIGITAL THAILAND BIG BANG 2018

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ DIGITAL THAILAND BIG BANG 2018 "สิ่งประดิษฐ์ด้าน IOT หรือ ROBOTICS เข้าประกวดในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย 4.0" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายศิระ นกยูงทอง โทรศัพท์ 02 141...

ด่วน! สพฐ. เปิดรับข้อเสนอขอทุนวิจัย (งบแผ่นดิน) ผ่าน วช. และ สวทน.

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 เป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ของ...

การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว (LINE TRACKING ROBOT CONTEST 2018)

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลถ้วย พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ในงานการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว (Line Tracking Robot Contest 2018) จัดโดย...

กองทุนโรงเรียนประชารัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2: โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคาร ที่รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจำ โดยใช้ชื่อบัญชีฝากว่า "กองทุนโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน..." โดยจัดส่งรายละเอียดบัญชีกองทุนฯ ผ่าน https://goo.gl/forms/4wfbAIB8Wfw7W4CH3 และจัดส่งสำเนาบัญชีกองทุนฯที่ reportpcr@gmail.com...

การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยฯ

การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยฯ ระหว่างวันที่ 3 - 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. 1. หนังสือที่ ศธ 04008/ว1745 ลว.25 กรกฎาคม...

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 4 ภูมิภาค (THE REGIONAL OBEC ENGLISH DEBATE COMPETITION 2018)

ภาคเหนือ | North https://drive.google.com/…/1YY5KVIrcUf_p-srjuZjgvXAbp5uD9VF… ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Northeast https://drive.google.com/…/1OCcwqDScEdj_JCSIpi3-mjfhfADjjCz… ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก | Central, East and West https://drive.google.com/…/1K4JQdtpcVxQJQyhimzaBBOzBZkic4QB… ภาคใต้ | South https://drive.google.com/open…

การประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 YOUTH GREENOVATION AWARDS 2018

การประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 Youth Greenovation Awards 2018 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์

ด้วย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2018 ระหว่างวันที่ ๓ –...

การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. VIDEO CONFERENCE

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง 1. www.obectv.tv 2. www.youtube.com/obectvonline 3. www.facebook.com/obectvonline

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ANTI-CORRUPTION EDUCATION)

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรหรือชึดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ สามารถคลิกดาวน์โหลดหลักสูตรได้ ที่นี่