04_วพร.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 ณ...

บรรยากาศการจัดสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 (THE C21 SCHOLASHIP (OBEC) Y2020/2021)

โครงการเปิดเวทีไทยก้าวไกลได้จัดสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนรุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 (THE C21 SCHOLASHIP (OBEC) Y2020 / 2021) เพื่อรับทุนการศึกษาระดับ A - Level / Foundation / High Scool...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ THE C21 SCHOLARSHIP (OBEC) Y2020/2021

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ THE C21 SCHOLARSHIP (OBEC) Y2020/2021   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุน 100%  <<< DOWNLOAD >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุน 50% ...

การประชุมปฏิบัติการสรุปและรายการผลการวิจัยพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.ภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสรุปและรายการผลการวิจัยพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24 -28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ...

โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 256๓ (THE C21 SCHOLARSHIP (OBEC) Y2020/2021) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย...

Live สด การประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1

การประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 The C21 Scholarship (OBEC) 2020/2021 https://www.facebook.com/INNOOBEC/live_videos/

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่น 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 THE C21 SCHOLARSHOP (OBEC)Y2020/2021

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่น 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 THE C21 SCHOLARSHOP (OBEC) Y2020/2021

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) ********************** ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ...

นักเรียนไทยคนเก่ง คว้าเหรียญรางวัลแข่งคณิตโอลิมปิก ITMO 2019

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง รองผู้อำนวยการ ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน ที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 13 – 17...