5 ธันวาคม 2555 วันพ่อ ชวนเชิญสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชมน์มายุยิ่งยืนนาน
            ข่าวเด่นสัปดาห์นี้
           เกี่ยวกับสำนัก
 ประวัติความเป็นมา
 อำนาจและหน้าที่
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนัก
 ผู้อำนวยการสำนัก
 รองผู้อำนวยการสำนัก
 หัวหน้ากลุ่มงาน
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่
 e-office สำนักพัฒนานวัตกรรม ฯ
           กลุ่มงานในสำนัก
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 กลุ่มโครงการพิเศษ
 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
   ทางการศึกษา
 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
   การจัดการเรียนการสอน
 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและ
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กร
 แห่งการเรียนรู้
           เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 KM การจัดการความรู้
 โรงเรียนในฝัน
 โรงเรียนวิถีพุทธ
 โรงเรียนขยายโอกาส
 โรงเรียนมาตรฐานสากล
 โรงเรียนขนาดเล็ก
 โรงเรียนดีประจำตำบล
 โครงการป้องกันการทุจริต
   ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน
 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทย
   ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล
           ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินโรงเรียน
 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ
           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 0 คน
สมัครสมาชิกใหม่คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม คน
ตอนนี้สมาชิก คน
สถิติวันนี้ ครั้ง
สถิติเมื่อวาน ครั้ง
สถิติเดือนนี้ ครั้ง
รวมทั้งสิ้น ครั้ง
เริ่ม 5 ธันวาคม 2555
สมาชิกใหม่
           ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
..
           ข่าวประชาสัมพันธ์
   
..
           หนังสือราชการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           ภาพข่าวกิจกรรม จากโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ
..
           ภาพข่าวกิจกรรม จากโรงเรียนดีประจำตำบล
           บทความสาระน่ารู้
           เผยแพร่งานวิจัย
   
           ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
   
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ 319  วังจันทร์เกษม
ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
 โทรศัพท์ 0 2281 1958   โทรสาร 0 2281 521e-mail : inno@obec.go.th